Grote jachten

Het begrip jacht komt in de Nederlandse wet niet voor. Er zijn schepen die bedrijfsmatig worden gebruikt en schepen die voor de recreatie worden gebruikt. Een schip dat voor recreatie wordt gebouwd en ingericht mag alleen voor het plezier en genoegen van de eigenaar en diens gasten worden gebruikt. De eigenaar mag van zijn gasten hiervoor geen enkele vergoeding ontvangen. Is die vergoeding er wel dan dient het schip aan alle wet en regelgeving te voldoen uit de schepenwet. In het Verenigd Koninkrijk is het begrip “commercial Yacht” in de wetgeving opgenomen en daarin staat beschreven het grensgebied tussen recreatie en commercieel. De Nederlandse wet kent dit begrip niet, maar er zijn wel speciale regels voor commercieel gebruikte schepen voor recreërende passagiers. Dit is de CCV code, RHC is gespecialiseerd in het keuren en inspecteren van schepen voor deze code.

De grote zeegaande charter jachten, meestal onder buitenlandse vlag, is voor Register Holland Classebureau Zeevaart B.V. (RHC) een bekende markt. Ingegeven door de markt en regelgeving groeien RHC en de watersportindustrie op een aantal terreinen naar elkaar toe. Een van deze terreinen is de tuigage van de zeegaande charter jachten.

Deze grote jachten hebben steeds meer moeite om hun tuigages te laten voldoen aan de voorwaarden van de verzekeraars. Soms wordt een totaal nieuwe tuigage vereist na tien jaar, vooral omdat kennis en certificatie van tuigages een relatief onbekend terrein is. RHC heeft de afgelopen 25 jaar een unieke kennis op het gebied van zeiltuigages opgebouwd, het topstuk van de Nederlandse vloot, de klipper Stad Amsterdam, heeft een tuigage die gecertificeerd is door RHC. RHC wil haar kennis gebruiken bij het keuren en certificeren van tuigages van grote zeegaande jachten.

De CCV-regels: commercial cruising vessels, de regels waarin RHC is gespecialiseerd. De CCV code is bedoeld voor zeil- en motorjachten tot 3000 Gross Tonnage, die met een beperkt aantal passagiers willen varen (voor motorjachten maximaal 12 en voor zeiljachten maximaal 36).

Formeel zouden deze schepen aan de eisen voor vrachtschepen volgens de Schepenwet moeten voldoen, maar voor hen bestaat nu het alternatief van de CCV regels. RHC kan het hele certificatieproces van tekening tot proefvaart begeleiden en afnemen.

De grote zeegaande charter jachten die met meer dan 12 passagiers varen zijn geen onbekenden van RHC. Voor deze schepen voeren wij al jaren diverse veiligheidsinspecties uit. Ook geeft RHC klassecertificaten uit aan deze groep schepen. Als basis voor de surveys worden de Witte Rules gebruikt. Voor begeleiding van een nieuwbouwtraject en advisering over wet- en regelgeving of de beste certificaatkeuze bent u ook bij RHC aan het juiste adres.