Home

Welkom bij Register Holland Classebureau Zeevaart B.V. (RHC)

Wij voeren inspecties uit voor Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het verkrijgen van wettelijk
verplichte certificaten, zoals het Certificaat van Deugdelijkheid. De klassecertificaten worden uitgegeven door
klassenbureaus. Voor uitgifte van een klassecertificaat dienen er inspecties plaats te vinden die door onze
deskundige surveyors worden uitgevoerd.

Kort samengevat staat Register Holland Classebureau Zeevaart B.V. (RHC) voor:
  • Een door de overheid erkend nationaal klassenbureau voor de zeevaart;
  • Een efficiënte en klantvriendelijke organisatie, direct bereikbaar per telefoon en e-mail;
  • Deskundigheid zowel op technisch gebied als op het gebied van regelgeving en certificeringsmogelijkheden;
  • Unieke kennis van zeiltuigages;
  • Erkende keuringen en klassecertificaten voor diverse typen zeegaande schepen;
  • Meer dan 25 jaar ervaring in zeevaart;
  • Betrouwbaar advies over wet- en regelgeving en de beste certificaatkeuze bij de bouw of verbouw van uw
    schip.

Kunnen wij u onder Nederlandse vlag niet verder helpen kijk dan op www.lmsclass.eu