Procedure afgifte meetbrief pleziervaartuig zeevaart met een loadline langer dan 24m

 • RHC opdrachtformulier invullen en ondertekenen door klant
 • Verklaring pleziervaartuig invullen en ondertekend door klant
 • Afspraak over facturering maken: uurtarief of offerte uitbrengen door RHC
 • Opdracht aanmaken en inplannen door administratie RHC
 • Scheepsmeting wordt uitgevoerd door RHC
 • Voorlopige meetbrief wordt uitgegeven door RHC
 • Met voorlopige meetbrief Kadaster registratie van het schip aanvragen door klant
 • Met voorlopige meetbrief callsign aanvragen bij agentschap Telecom door klant
 • Met voorlopige meetbrief kan (indien gewenst) de Nationaliteitsverklaring worden aangevraagd bij ILT door de klant
 • Kopie Kadaster en callsign doorgeven aan RHC door klant
 • Aanvraag van ID nummer bij ILT door RHC
 • Definitieve meetbrief wordt uitgegeven door RHC
 • Definitieve zeebrief aanvragen bij ILT met definitieve meetbrief door klant

Pleziervaartuigen die kleiner zijn dan 24m over alles kunnen direct bij het Kadaster terecht voor meetbrief en Kadaster registratie.

Als het pleziervaartuig een lengte over alles heeft langer dan 24m en de loadline wordt geschat rond de 24m, dan kan RHC de scheepsmeting uitvoeren om te bepalen of het schip korter of langer is dan 24m loadline.

Heeft het schip een loadline van meer dan 24m, dan treedt bovenstaande procedure in werking en wordt de meetbrief door RHC uitgegeven.

Heeft het schip een loadline korter dan 24m, dan wordt er door RHC een meetverklaring afgegeven. Met deze meetverklaring kan de klant het Kadaster opdracht geven om een meetbrief af te geven.