Zeilende passagiersschepen

Register Holland Classebureau Zeevaart B.V. (RHC) is opgericht om aan de vraag naar onafhankelijke, technische keuringen van zeilende charterschepen te kunnen voldoen. RHC is het enige nationale klassebureau in Nederland dat erkende keuringen en klassecertificaten voor de zeevaart verzorgt. Hieronder volgt een overzicht van keuringen op basis van de Witte Rules:

Veiligheidskeuringen

Tijdens deze inspectie wordt de veiligheid van het schip gekeurd wat betreft de constructie, de inrichting en de uitrusting. Eens in de vijf jaar vindt een Special Survey plaats. Tijdens dit survey worden de diverse onderdelen van het schip extra gekeurd. De onderdelen kunnen tegelijkertijd gekeurd worden, maar ze mogen ook over de vijf jaar verdeeld worden, mits alle onderdelen eens in de vijf jaar een Special Survey ondergaan.

Casco-inspecties

Tijdens de droogstaande inspectie wordt de buitenzijde van de romp uitvoerig bekeken. Eens in de vijf jaar wordt er tevens een diktemeting van de romp uitgevoerd. Ook worden anker, ankerketting, roer, afsluiters en schroefas geïnspecteerd.

Tuigages

De tuigages van zeilende passagiersschepen worden tijdens de jaarlijkse veiligheidsinspectie bekeken. Eens in de vijf jaar worden tuigages en masten uitgebreid gecontroleerd. De masten moeten tijdens het Special Survey dan ook liggend aangeboden worden. De tuigage is een onderdeel van het klassecertificaat.

Certificaten

Als aan alle eisen voldaan wordt ontvangt de eigenaar van het schip een klassecertificaat van RHC. Dit klassecertificaat is noodzakelijk om het Certificaat van Deugdelijkheid bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan te vragen. De overheid geeft internationale certificaten uit voor EU 2009/45, IOPP, Solas, Marpol etc.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw heeft RHC in het voortraject een adviserende rol met betrekking tot de toepasbaarheid van regelgeving en de certificaatkeuze. Tijdens het nieuwbouwtraject bestaan de werkzaamheden van RHC onder andere uit de tekeningenkeur, tussentijdse inspecties, het bijwonen van de stabiliteitsproef en de proefvaart, het beoordelen van de stabiliteitsberekeningen en het verzorgen van het certificaat. Bij vroegtijdig inschakelen van RHC is veel winst in het latere keuringstraject te behalen.