Motorschepen

Register Holland Classebureau Zeevaart B.V. (RHC) voert voor zeegaande motorschepen kleiner dan 24 meter alle benodigde inspecties uit voor het verkrijgen van het Nationaal Veiligheidscertificaat. Het Nationaal Veiligheidscertificaat is in de plaats gekomen van het Certificaat van Deugdelijkheid en wordt uitgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Jaarlijks melden wij uw schip af bij ILT op het moment dat er geen punten meer open staan die tijdens de inspecties geconstateerd zijn. Tevens verlengen wij jaarlijks het Nationaal Veiligheidscertificaat voor u. Het Handboek Periodiek Onderzoek wordt ook jaarlijks door RHC vernieuwd en digitaal afgegeven. Voor het verlengen van het Nationaal Veiligheidscertificaat moet een veiligheidsinspectie en een casco-inspectie plaatsvinden.

Veiligheidsinspectie

Een veiligheidsinspectie vindt jaarlijks plaats. Tijdens deze inspectie controleert de surveyor de uitrusting aan boord, veiligheidsmiddelen, machinekamer etc. Bevindingen worden vastgelegd in een surveyorsrapport.

Casco-inspectie

Een casco-inspectie vindt tweemaal per 5 jaar plaats, waarvan 1 met diktemeting. Tijdens de visuele inspectie wordt het casco visueel geïnspecteerd. Tijdens het special survey wordt er een diktemeting uitgevoerd en vindt er een uitgebreide inspectie plaats van anker, ankerketting, roer, afsluiters en schroefas. Zaken die wij niet droogstaand kunnen beoordelen worden tijdens een veiligheidsinspectie of een herinspectie beoordeeld.

Special Survey items (HAPO)

Eens in de vijf jaar vindt er een uitgebreide inspectie plaats van het ankergerei, de hoofdmotor, de generator, de elektrische installatie, de keerkoppeling, de romp en de vaste brandblusinstallatie. Voor de hoofdmotor geldt dat deze iedere vijf jaar uitgebreid beoordeeld moet worden op basis van de fabrieksvoorschriften, u kunt bij RHC het Special Survey boekje opvragen. Als de hoofdmotor van het schip wordt vervangen of vernieuwd dient voor het schip weer in de vaart genomen wordt een proefvaart plaats te vinden. Wij houden in onze database bij wanneer deze uitgebreide inspecties plaats moeten vinden. De Special Survey items (HAPO) mogen allemaal tegelijk of gespreid worden beoordeeld zolang ze maar allemaal eens in de vijf jaar aan bod komen. Als u een overzicht van de special survey items (HAPO) wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de administratie van RHC.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw heeft RHC in het voortraject een adviserende rol met betrekking tot de toepasbaarheid van regelgeving en de certificaat keuze. Tijdens het nieuwbouwtraject bestaan de werkzaamheden van RHC onder andere uit de tekeningenkeur, tussentijdse inspecties, het bijwonen van de stabiliteitsproef en de proefvaart, het beoordelen van de stabiliteitsberekeningen en het verzorgen van het klassecertificaat. Bij vroegtijdig inschakelen van RHC is veel winst in het latere keuringstraject te behalen.

RHC is een kleine, efficiënte organisatie. Om een afspraak voor een inspectie te maken kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de administratie. Die beheert de agenda’s van alle surveyors en plant de afspraken zo efficiënt mogelijk in, zodat de reiskosten beperkt blijven. Ook voor vragen kunt u bij de administratie terecht. Afhankelijk van de vraag brengt zij u zo spoedig mogelijk in contact met een deskundige surveyor.