Verklaring van de directie

Inleiding: Verklaring van de directie

Het doel van de Register Holland Classebureau zeevaart bv is volgens de Akte van oprichting:

  • Het inspecteren van schepen met mechanische voorstuwing en/of zeilvoortstuwing, onderdelen van schepen en de uitrusting van schepen volgens klasseregels en nationale en internationale voorschriften voor zover deze van toepassing zijn ter bevordering van een veilige scheepvaart op zee en ter bescherming van het milieu.
  • Het geven van adviezen en het verrichten van andere vormen van dienstverlening aan de scheepvaart en aanverwante bedrijven en instellingen.
  • Het ontwikkelen van management systemen voor de scheepvaart zoals ISM (International Safety Management) Code en aanverwante activiteiten en het in dat kader uitvoeren van audits.

De basis van de kwaliteit van RHC is de integriteit en onafhankelijkheid van de organisatie. De gewenste integriteit en onafhankelijkheid van alle medewerkers wordt vastgelegd middels gedragscodes en middels arbeidsovereenkomsten.

RHC verricht deels gedelegeerde taken van de Nederlandse staat (CCV, Blauwe en Witte Rules), en deels rechtstreekse taken van eigenaren (Groene en Oranje Rules). Zowel voor onze directe klanten, als voor de klant Nederlandse overheid is het van groot belang dat RHC een kwaliteitsproduct levert.
Het kwaliteitssysteem van RHC heeft als doel het beheersen van de kwaliteit van alle taken van de organisatie en het eenduidig uitvoeren van die taken op een wijze die feitelijk van tevoren vastligt. Daarbij is de efficiencygraad zo hoog mogelijk, zijn de kosten zo laag mogelijk en bovenal wordt een hoogwaardig en eenduidig product aan alle klanten geleverd en wordt een continue verbetering van het kwaliteitssysteem en dus van de organisatie nagestreefd.

Dit kwaliteitshandboek realiseert dat doel door alle belangrijke processen van RHC te beschrijven, waardoor steeds gehandeld kan worden volgens de bijbehorende procedures die beschreven staan in het procedurehandboek.

Met het uitgeven van dit kwaliteitshandboek en procedurehandboek benadrukt het management van RHC het belang van het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem dient door alle medewerkers van RHC te worden gehanteerd bij alle activiteiten van Register Holland Classebureau Zeevaart bv.

Namens de directie,

H.C. Veenstra, bestuurder Register Holland Classebureau Zeevaart bv.