Vraag en antwoord

Vraag:
Refit van een 13,50m. schip met een klein dekhuis.
Het schip vaart wereldwijd.
De ruiten in het dekhuis zijn aan vervanging toe, wat zijn de juiste specificaties.
De ruiten die eruit komen zijn van dubbel glas met een geharde buitenruit.

Antwoord:
Bijgaande de tabel uit onze klasse rules:
Het dient veiligheidsglas te zijn dat thermisch is gehard en voorzien is van een Wheelmark certificaat.
Voor de jachtindustrie gelden andere normen.

Maten van veiligheidsglas
1. Ramen, patrijspoorten en lichtranden moeten zijn voorzien van veiligheidsglas en zijn gevat in
deugdelijke sponningen. De dikte van het veiligheidsglas moet voldoen aan onderstaande tabellen:
Hierin is:
a:
De kleinste maat van het raam
b:
De grootste maat van het raam

Glasdikten voor ramen

a b/a 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 200
200 5,8    5,9   6,1    6,2    6,3   6,4   6,5  6,6   6,6    6,7   6,8    6,9   7,0    7,1   7,2   7,2
225 6,0    6,2   6,4    6,5    6,6    6,7  6,8   6,9    7,0   7,0   7,1    7,2    7,3   7,4   7,5   7,6
250 6,2    6,4   6,6    6,7    6,8    6,9  7,0   7,1    7,2   7,3    7,3   7,5   7,6    7,7   7,8   7,8
275 6,4    6,6   6,8    6,9    7,0    7,1  7,2   7,3    7,4   7,5    7,6   7,7   7,8    7,9    8,0  8,1
300 6,6   6,8 7,0 7,1 7,2 7,4 7,4 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,2 8,2 8,4
350 7,0 7,2 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 8,0 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8
400 7,2 7,5 7,6 7,8 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 9,0 9,0 9,2
450 7,5 7,8 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5
500 7,8 8,0 8,2 8,4 8,5 8,6 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8
550 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 8,9 9,0 9,2 9,2 9,4 9,4 9,6 9,8 9,9 10,0 10,1
600 8,2 8,5 8,7 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 10,2 10,3 10,4
650 8,4 8,7 8,9 9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 9,8 9,8 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6
700 8,6 8,9 9,1 9,3 9,4 9,6 9,7 9,9 10,0 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9
750 8,8 9,1 9,3 9,5 9,7 9,8 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,8 10,9 11,0 11,1
800 9,0 9,3 9,5 9,8 9,9 10,1 10,2 10,4 10,4 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 11,4

 

Vraag:
Mag Novec 1230 gebruikt worden aan boord van een jacht van max 12m. onder Oranje rules.

Antwoord:
Novec 1230 is een toegelaten blusmiddel voor de machinekamer van een schip, maar de methode
waarbij gekozen wordt om dit blus gas te activeren is niet zoals in de scheepvaart gebruikelijk is.
Detectie van een brand in de machinekamer moet bij de officier van de wacht gemeld worden, zodat
het hele schip gealarmeerd kan worden. Er een besluit genomen kan worden de motoren te stoppen,
of dat er nog even mee gewacht moet worden. De ventilatie gestopt en gesloten kan worden, er
geen mensen meer in de machinekamer aanwezig zijn en het blus gas kan worden toegelaten zodat
dit het meest effectief is.

Daarnaast schrijven de maritieme organisaties voor dat er een minimale en maximale concentratie
van het blus gas moet zijn na toelaten. In de voortuig techniek, woningbouw kunnen hiervoor andere
normen worden gebruikt, we proberen juist aan te sluiten bij de koopvaardij normen voor blus gas.
We sluiten niet aan bij de jachtenwereld, wanneer jachten onbemand stilliggen is bescherming op
dat moment belangrijker dan bij gebruik op zee. Op zee kan hulp veel langer op zich laten wachten,
waardoor het inzetten van dit blusmiddel echt effectief moet zijn. Het professionele oordeel van de
kapitein moet worden meegewogen boven een automatisch systeem.

Vermoedelijk kan de leverancier van dit systeem u verwijzen naar een collega die ook dit blus gas
verkoopt en thuis is in de professionele scheepvaart wereld.