Vraag en antwoord

Vraag:
Refit van een 13,50m. schip met een klein dekhuis.
Het schip vaart wereldwijd.
De ruiten in het dekhuis zijn aan vervanging toe, wat zijn de juiste specificaties.
De ruiten die eruit komen zijn van dubbel glas met een geharde buitenruit.

Antwoord:
Bijgaande de tabel uit onze klasse rules:
Het dient veiligheidsglas te zijn dat thermisch is gehard en voorzien is van een Wheelmark certificaat.
Voor de jachtindustrie gelden andere normen.

Maten van veiligheidsglas
1. Ramen, patrijspoorten en lichtranden moeten zijn voorzien van veiligheidsglas en zijn gevat in
deugdelijke sponningen. De dikte van het veiligheidsglas moet voldoen aan onderstaande tabellen:
Hierin is:
a:
De kleinste maat van het raam
b:
De grootste maat van het raam

Glasdikten voor ramen

a b/a 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 200
200 5,8    5,9   6,1    6,2    6,3   6,4   6,5  6,6   6,6    6,7   6,8    6,9   7,0    7,1   7,2   7,2
225 6,0    6,2   6,4    6,5    6,6    6,7  6,8   6,9    7,0   7,0   7,1    7,2    7,3   7,4   7,5   7,6
250 6,2    6,4   6,6    6,7    6,8    6,9  7,0   7,1    7,2   7,3    7,3   7,5   7,6    7,7   7,8   7,8
275 6,4    6,6   6,8    6,9    7,0    7,1  7,2   7,3    7,4   7,5    7,6   7,7   7,8    7,9    8,0  8,1
300 6,6   6,8 7,0 7,1 7,2 7,4 7,4 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,2 8,2 8,4
350 7,0 7,2 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 8,0 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8
400 7,2 7,5 7,6 7,8 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 9,0 9,0 9,2
450 7,5 7,8 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5
500 7,8 8,0 8,2 8,4 8,5 8,6 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8
550 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 8,9 9,0 9,2 9,2 9,4 9,4 9,6 9,8 9,9 10,0 10,1
600 8,2 8,5 8,7 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 10,2 10,3 10,4
650 8,4 8,7 8,9 9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 9,8 9,8 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6
700 8,6 8,9 9,1 9,3 9,4 9,6 9,7 9,9 10,0 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9
750 8,8 9,1 9,3 9,5 9,7 9,8 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,6 10,8 10,9 11,0 11,1
800 9,0 9,3 9,5 9,8 9,9 10,1 10,2 10,4 10,4 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 11,4

Vraag:
Mag Novec 1230 gebruikt worden aan boord van een jacht van max 12m. onder Oranje rules.

Antwoord:
Novec 1230 is een toegelaten blusmiddel voor de machinekamer van een schip, maar de methode
waarbij gekozen wordt om dit blus gas te activeren is niet zoals in de scheepvaart gebruikelijk is.
Detectie van een brand in de machinekamer moet bij de officier van de wacht gemeld worden, zodat
het hele schip gealarmeerd kan worden. Er een besluit genomen kan worden de motoren te stoppen,
of dat er nog even mee gewacht moet worden. De ventilatie gestopt en gesloten kan worden, er
geen mensen meer in de machinekamer aanwezig zijn en het blus gas kan worden toegelaten zodat
dit het meest effectief is.

Daarnaast schrijven de maritieme organisaties voor dat er een minimale en maximale concentratie
van het blus gas moet zijn na toelaten. In de voortuig techniek, woningbouw kunnen hiervoor andere
normen worden gebruikt, we proberen juist aan te sluiten bij de koopvaardij normen voor blus gas.
We sluiten niet aan bij de jachtenwereld, wanneer jachten onbemand stilliggen is bescherming op
dat moment belangrijker dan bij gebruik op zee. Op zee kan hulp veel langer op zich laten wachten,
waardoor het inzetten van dit blusmiddel echt effectief moet zijn. Het professionele oordeel van de
kapitein moet worden meegewogen boven een automatisch systeem.

Vermoedelijk kan de leverancier van dit systeem u verwijzen naar een collega die ook dit blus gas
verkoopt en thuis is in de professionele scheepvaart wereld.

Vraag:
Ik heb een meetbrief nodig voor mijn commercieel gebruikte jacht.
Mijn schip is een Fontaine Pajot Athena 38 en daar zijn er duizenden van gebouwd. Mijn schip heeft
ook een CE keurmerk.
Van mijn schip zijn tekeningen beschikbaar over hoe hij gebouwd is.
Alle informatie is dus gewoon bekend.
Wat is de toegevoegde waarde van het verrichten van de door jullie uitgevoerde metingen?
Dat zou alleen een constatering zijn van feiten die al bekend zijn.
Als ik een kenteken aanvraag voor een VW Golf hoeft hij ook niet opgemeten te worden.
Mijn boot komt gewoon van de lopende band rollen in Frankrijk.

Antwoord:
De scheepvaart, groter dan 500 GT, is heel erg internationaal georiënteerd. Schepen kunnen relatief
makkelijk van vlag naar vlag verhuisd worden. Hiervoor moeten wel handelingen verricht worden,
zoals een meetbrief van de vlag waaronder het schip vaart. Daarvoor moet het schip bezocht worden
door een klasse bureau, dit om vast te stellen of het schip het schip is waar over wordt geschreven.
De meetbrief is namelijk een belangrijk onderdeel van de identificatie van het schip.
Voor jachten is de markt in Europa geharmoniseerd, dus ook daar zijn weinig belemmeringen voor
internationaal verhandelen. Echter voor commercieel gebruik onder de 500 GT is het nationale
wetgeving. Europa heeft nog geen aanleiding gevonden om dit Europees te gaan regelen. Dus moet
een schip voor commercieel gebruik aan de nationale wetgeving voldoen. en moeten wij controleren
of de maten op de meetbrief overeenkomen met het schip.
In de koopvaardij komen ook seriematige schepen voor, maar dat zijn vrij kleine series, 10 stuks is al
heel veel, komt de nationale wetgeving daar bij dan moet je al verschillen inbouwen vanwege de
verschillende wetten, dag of serie…… door dit verschil hebben we dus ook niets aan die seriebouw
van jachten, immers er zijn er maar een paar voor commerciële vaart geschikt gemaakt, in
verschillende landen
De automarkt is in Europa sterk geharmoniseerd, maar als je van een gewone Mercedes een taxi wilt
maken moet je ook naar de RDW voor een keuring en een ander kenteken. Je maakt namelijk van je
jacht een commercieel schip, net als van je auto een taxi maken.

Vraag:
Wat zijn precies de “oranje rules” en waar staat vastgelegd in de wet dat mijn schip daar aan moet
voldoen. Ik heb veiligheid hoog in het vaandel, maar als het niet is vastgelegd in een wet, kan dat het
verkrijgen van een “meetbrief” niet in de weg staan

Antwoord:
De oranje rules heeft RHC zelf ontwikkelt en uitgegeven. Het zijn aanvullende eisen voor
commercieel varende schepen die al een CE certificaat A of B hebben. Er zijn diverse rederijen die de
schepen onder klasse wensen te houden vanwege opdrachtgevers die dat wensen. In de oranje rules
staan een aantal zaken die normaal zijn in de koopvaardij, maar niet op pleziervaartuigen.
Bijvoorbeeld de radio installatie, de vlotten en zwemvesten, de vaste brandblus installatie in de
machinekamer. Het gaat er niet alleen om dat deze aanwezig zijn, maar ook aan een koopvaardij-
standaard voldoen. De oranje rules zijn dus geen wet, maar het helpt eigenaren om aan te tonen dat
hun schip aan een bepaalde standaard voldoet. Dus wij kijken naar het schip of wij als klasse bureau
onze naam willen verbinden aan dit schip en of wij dit aanvaardbaar vinden voor commercieel
gebruikt.

Vraag:
Welke verschillende soorten aanvragen zijn er voor Nederlandse vaarbevoegdheden?

Antwoord:
Voor de verschillende aanvragen voor Nederlandse vaarbevoegdheden verwijzen wij u graag naar onderstaande website.
Hier vindt u meer informatie over de verschillende soorten aanvragen met behulp begeleidende documenten. Zie hier voor https://www.roodbovengroen.com/vaarbevoegdheden/

Vraag:Gelden kinderen als passagiers op aan boord van een schip?

Antwoord:
Het klasse certificaat vermeld het aantal passagiers dat mag meevaren op een schip. Kinderen tot 1 jaar worden niet meegeteld voor het aantal passagiers dat vermeld staat op het klasse certificaat.