Kleine vaartuigen

Onder kleine vaartuigen wordt een zeegaand motor- of zeilschip met maximaal 12 passagiers en korter dan 12
meter verstaan.

Wettelijke eisen voor schepen korter dan 12 meter die maximaal 12 passagiers vervoeren en bedrijfsmatig
gebruikt worden op zee zijn zeer beperkt. Wel is voorgeschreven dat deze schepen een zeebrief moeten hebben.
Deze zeebrief wordt uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

ILT geeft de zeebrief af op basis van een bijzondere meetbrief. Register Holland Classebureau Zeevaart (RHC) is
aangewezen door ILT voor het opmaken van deze bijzondere meetbrief. Echter in de overeenkomst die RHC
heeft met de overheid staat beschreven dat meetbrieven uitsluitend worden afgegeven aan geklasseerde
schepen. Het is dus noodzakelijk dat het schip tenminste eenmalig een RHC klassecertificaat ontvangt voordat
de definitieve meetbrief kan worden opgesteld. Klassificatie vindt plaats op basis van de ‘Oranje Rules’.

Het klasseren van het schip is vrijwillig, wel kan het voorkomen dat klanten een klassecertificaat eisen bij het
inhuren van een schip, ook zijn er verzekeringsmaatschappijen die een klassecertificaat voorschrijven.