Kleine vaartuigen

Klassering voor zeegaande kleine vaartuigen

Doordat Register Holland Classebureau Zeevaart (RHC) een erkend classebureau is, kan RHC voor bedrijven die (nieuwe) kleine vaartuigen willen inzetten op zee, klasse verzorgen onder Nederlandse vlag.
Onder kleine vaartuigen wordt een zeegaand motor- of zeilschip met maximaal 12 passagiers en korter dan 12 meter loadline verstaan.

Dit zijn veelal:

  • Peilvaartuigen
  • Crew transfer vessels
  • Shallow water working boats
  • Water taxi’s
  • Dive support vessels
  • Salvage vessels
  • Andere of overige vaartuigen in gebruik bij waterbouwers

Verschillende partijen zoals aannemers/ opdrachtgevers willen graag vanwege verzekerings- en veiligheidsredenen dat deze vaartuigen klasse hebben.
RHC kan zowel bestaande vaartuigen als nieuwbouw vaartuigen korter dan 12 meter loadline klasseren onder Nederlandse vlag.

Vereisten

Wettelijke eisen voor vaartuigen korter dan 12 meter loadline die maximaal 12 passagiers vervoeren en bedrijfsmatig gebruikt worden op zee zijn beperkt.
Wel is voorgeschreven dat deze schepen een zeebrief voor koopvaardij moeten hebben. Deze zeebrief wordt uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
ILT geeft de zeebrief af op basis van een bijzondere meetbrief om vast te stellen dat een vaartuig korter is dan 12 meter loadline. RHC is aangewezen door ILT voor het opmaken van deze bijzondere meetbrief.
Meetbrieven worden echter uitsluitend afgegeven aan geklasseerde schepen. Het is dus noodzakelijk dat het schip (tenminste eenmalig) een RHC klassecertificaat ontvangt voordat de definitieve meetbrief kan worden opgesteld. Classificatie vindt plaats op basis van onze ‘Oranje Rules’ (zie ook: Wat zijn rules? (mogelijk link in plakken)).

Het klasseren van een vaartuig korter dan 12 meter loadline kan op vrijwillig basis. Maar doordat vaak opdrachtgever, verzekeraars of andere partijen vanwege veiligheidsredenen een klassecertificaat eisen voor het gebruik/ inhuren van een vaartuig krijgt klassering van dergelijke vaartuigen alsnog een verplicht karakter.

Procedure registratie en klasseren klein vaartuig

Vanuatu vlag voor zeegaande vaartuigen langer dan 12 meter loadline

Mocht het gaan om vaartuigen langer dan 12 loadline dan kan klassering onder Vanuatu vlag een goede oplossing zijn.
Neem voor vragen telefonisch contact met ons op of maak gebruik van het contactformulier.