Procedure schademelding

Schademelding betreft alleen die schades die de klassewaardigheid van het schip of de veiligheid van opvarenden in gevaar kunnen brengen.  Onderstaande schade wordt in ieder geval gemeld:

 • Schade aan romp, roer, schroef en schroefas,
 • Schade aan ankergerei,
 • Schade aan boegspriet en kluiverboom,
 • Schade aan masten, stengen, gieken, gaffels, ra’s en staand want,
 • Schade aan lieren,
 • Ongewone schade aan het lopend want,
 • Schade aan navigatieverlichting, navigatie instrumenten welke de veilige vaart van het schip ernstig kunnen beïnvloeden,
 • Uitval en schade van hoofd elektriciteitssystemen,
 • Uitval of beperkte werking van hoofdmotor en/of generatoren,
 • Uitval, schade of beperkte werking van keerkoppeling en drukblok.
 • De eigenaar/ schipper meldt de schade aan het schip zo spoedig mogelijk bij RHC per telefoon of per mail.
 • Daarbij wordt vermeld de ernst van de schade en eventueel persoonlijk letsel.
 • De eigenaar/ schipper mailt een kapiteinsverklaring aan RHC, u vindt hier de verklaring Incident- Schademelding
 • Indien noodzakelijk wordt er een schade inspectie ingepland door RHC.
 • De RHC surveyor stelt een schade rapport op en een surveyorsrapport met de bevindingen.
 • RHC informeert ILT.
 • Bij grote schade wordt het klassecertificaat door RHC formeel ingetrokken, het schip mag niet verder varen. Het klassecertificaat blijft aan boord van het schip, maar moet na herstel van de reparaties weer geactiveerd worden.
 • Bij onbekende, matige of beperkte schade wordt door RHC een klasseconditie opgelegd op het getroffen onderdeel, na herstel van de schade en de goedkeuring van het herstel zal de restrictie op het onderdeel door RHC worden opgeheven.
 • De eigenaar/ schipper is verantwoordelijk voor alle aan RHC te leveren documentatie, rapportage en overige bewijzen voor het herstel van de schade.