Mast en tuigages

De grote zeegaande charter jachten is voor Register Holland Classebureau Zeevaart B.V. (RHC) een bekende markt. Ingegeven door de markt en regelgeving groeien RHC en de watersportindustrie op een aantal terreinen naar elkaar toe. Een van deze terreinen is de tuigage van de zeegaande charter jachten.

Deze grote jachten hebben steeds meer moeite om hun tuigages te laten voldoen aan de voorwaarden van de verzekeraars. Soms wordt een totaal nieuwe tuigage vereist na tien jaar, vooral omdat kennis en certificatie van tuigages een relatief onbekend terrein is. RHC heeft de afgelopen 25 jaar een unieke kennis op het gebied van zeiltuigages opgebouwd, het topstuk van de Nederlandse vloot, de klipper Stad Amsterdam, heeft een tuigage die gecertificeerd is door RHC. RHC wil haar kennis gebruiken bij het keuren en certificeren van tuigages van grote zeegaande jachten.

En dan zijn er nog de CCV-regels: commercial cruising vessels. Het betreft zeil- en motorjachten tot 3000 Gross Tonnage, die met een beperkt aantal passagiers willen varen (voor motorjachten maximaal 12 en voor zeiljachten maximaal 36). Formeel zouden deze schepen aan de eisen voor vrachtschepen volgens de Schepenwet moeten voldoen, maar voor hen bestaat nu het alternatief van de CCV regels. RHC kan het hele certificatieproces van tekening tot proefvaart begeleiden en afnemen.

De grote zeegaande charter jachten die met meer dan 12 passagiers varen zijn geen onbekenden van RHC. Voor deze schepen voeren wij al jaren diverse veiligheidsinspecties uit. Ook geeft RHC klassecertificaten uit aan deze groep schepen. Als basis voor de surveys worden de Witte Rules gebruikt. Voor begeleiding van een nieuwbouwtraject en advisering over wet- en regelgeving of de beste certificaatkeuze bent u ook bij RHC aan het juiste adres.