Meetbrief voor jachten kleiner dan 24m

De opmaak en afgifte van de meetbrief voor privé jachten tot 24m onder Nederlandse vlag kan geheel door het Kadaster worden uitgevoerd, zie daarvoor de website van het Kadaster. Het Kadaster maakt een Nationale meetbrief op, of een National Tonnage Certificate.