Nieuwsbrief nr. 2

Om maar met de deur in huis te vallen. We hebben Limdal Marine Services bv (LMS) overgenomen. Hier
zijn wij heel blij mee. Nu kunnen we gaan groeien en samen met jullie nog sterker staan. Een bijzondere
dank geldt uiteraard ook voor de investeerders die dit mede mogelijk hebben gemaakt. We hebben wel
wat zweetdruppeltjes verloren om deze overname rond te krijgen, maar het is naar tevredenheid gegaan.
Het proces zal nog veel tijd en energie vergen, maar de basis voor een internationaal MKB klassebureau
voor de MKB scheepseigenaar is gelegd.

Om de processen en werkzaamheden van RHC en LMS op één lijn te krijgen zullen in de toekomst
uiteraard sommige zaken gaan veranderen. We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat deze
veranderingen nuttige verbeteringen zijn. En er alles aan doen om het voor jullie zo makkelijk mogelijk te
maken.

Naast dit goede nieuws hebben we ook een aantal huishoudelijke mededelingen.

 •  We willen op de factuur zo veel mogelijk het IMO-nummer gaan vermelden vanwege de BTW nul
  verklaring. Schepen kleiner dan 100 GT hoeven een dergelijk nummer niet aan te vragen, maar we
  komen steeds meer kleine schepen tegen die dit nummer wel hebben. Dus verzoeken we de
  schepen die nog geen IMO nummer hebben, het aan te vragen bij Lloyds Fairplay en het IMO
  nummer aan ons door te geven. Technisch gezien hoeft het niet zichtbaar gevoerd te worden, dat
  is alleen nodig voor schepen die een verplicht IMO nummer hebben. Uiteraard vinden wij het van
  belang dat jullie de BTW 0 verklaring eens per jaar bij ons in blijven dienen, dat is de beste
  garantie dat er geen BTW op onze factuur aan jullie komt.
 • Vera Hoogenberg, onze leerling surveyor, loopt sinds oktober 2018 mee. Veel van jullie hebben
  haar al ontmoet. Vera zal langzaam maar zeker steeds meer surveys zelfstandig gaan uitvoeren.
  Ook zal Jouke Schaap tijdens de drukke periodes weer surveys gaan uitvoeren.

 

 • Daarnaast hebben we de algemene voorwaarden aangepast. Vanwege de harmonisering met LMS
  zal dit waarschijnlijk nog een keer gebeuren. Als je graag van de kleine lettertjes op de hoogte
  bent, dan raden we je aan om de algemene voorwaarden opnieuw te lezen voordat je ze
  ondertekend.
 • Informatie is zwaar spul! Vooral als het in papieren dossiers opgeslagen is. We hebben in het
  contract met ILT staan dat we nooit scheepsinformatie weggooien en daar zijn we het mee eens,
  maar we vinden dat het in het in de 21eeuw ook gemakkelijker en voor alle klanten inzichtelijker
  kan. Voor enkele eigenaren hebben we de afgelopen jaren de tekeningen en belangrijke
  informatie al gedigitaliseerd. Dus voor iedereen die denkt: “ik wil ook wel eens weten wat RHC
  van mijn schip heeft”, we kunnen het tegen een aantrekkelijk tarief laten digitaliseren. Hiervoor
  kun je contact opnemen met Lya Tigelaar van de administratie, zij weet wat we van je schip in het
  archief hebben en kan een prijs opgeven. We hopen dat dit bij de volgende verhuizing een beetje
  minder sjouwen betekent.
 • Na jaren onveranderd te zijn gebleven hebben we het survey-uurtarief met 5 euro verhoogd, dat
  is een prijsstijging 4%. De reisuren en kilometers zijn gelijk gebleven. Ook is het certificaattarief
  voor schepen die alleen een tuigcertificaat hebben iets aangepast, zodat de verschillen voor
  categorie A (oceaan) en B (zomerseizoen 12 uur per dag) iets kleiner zijn geworden.
 • De week voor de Hamburger Hafen Geburtstag (6 t/m 10 mei) hebben we in onze agenda geblokt
  voor het afhandelen van dossiers en eventuele herinspecties. We hopen dus dat alle schepen daar
  aankomen met nieuwe en geldige certificaten. Maar dit betekent ook dat we jullie vragen om
  vroeg te beginnen met afspraken in te plannen, anders is er een kans dat we jullie niet op tijd
  kunnen bezoeken voor een inspectie.

We wensen iedereen een voorspoedig seizoen. En graag tot snel bij jullie aan boord.