Nieuwsbrief RHC oktober 2019

Definitieve aanwijzing RHC

Met gepaste trots kunnen wij van RHC melden dat op 30 september 2019 de definitieve aanwijzing door ILT is afgegeven. Hiermee zijn we het enige erkende Nationale klassenbureau van Nederland. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee. We hopen dat dit de basis is om meer (andersoortige) schepen te kunnen gaan keuren.

Scheepstype Commercieel Jacht

Een paar weken geleden ontvingen wij van ILT het volgende bericht:

In consultation with DGLM, it has been decided that the term ‘passenger’ does not necessarily have to be mentioned on the certificate of registry of the above mentioned ships. Therefore if desired, ship owners can apply for an amendment of the certificate of registry, by using the relevant application form against applicable tariff. Type of ship to be applied in such cases will be as follows: Commercieel jacht – Commercial yacht. Please also note the following;

  • Type of ship shall also (first) be changed in ownership registry by contacting “Kadaster”.
  • Above may still cause questions raised by local authorities where such vessels also have EU2009/45 declaration or -certificate.

Tijdens een overleg heb ik gevraagd of dit alleen gold voor schepen tot 12 passagiers en het antwoord was: “Nee hoor, alle zeilschepen, dus ook als ze een EU 2009/45 certificaat hebben met meer dan 36 passagiers.” De type aanvraag of type wijziging begint dus bij het kadaster, deze instantie past het aan in hun register, daarna kan een nieuwe zeebrief (certificate of registry) worden aangevraagd. Het is dus een keuzemogelijkheid. Er zijn namelijk meer landen die schepen registreren als commercieel jacht. Als je hier vaak tussen ligt zoals bijvoorbeeld in de Middellandse Zee dan kan dit een voordeel zijn. Maar niet elk land wenst schepen met een dergelijke type aanduiding te ontvangen. Dus kijk goed om je heen, wat je naaste buren met een andere vlag voor type aanduiding op hun registratie hebben staan en vraag wat voor problemen zij ondervinden met PSC en havenautoriteiten. Als dat positief voelt vraag je deze typeaanduiding aan. 

Radio survey

Door ILT is een audit uitgevoerd bij één van de radiokeurbedrijven. Daarbij is gebleken dat de heren Laan en Wegman niet met de juiste contracten werken. Daarom mogen wij (tot nader order) geen radiokeur goedkeuren van deze heren. U kunt op de site van ILT vinden wie u wel voor de radiokeur kunt uitnodigen: Keuringsinstanties voor radio-inspecties | Erkende organisaties zeevaart | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Bij schade RHC altijd benaderen en geen ander klassenbureau

Als er schade is aan een schip met klasse van RHC, dan dient RHC hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De klasse valt onder RHC daarom zijn wij verantwoordelijk voor schadebeoordeling, wijze van herstel en de zeewaardigheid. Wij zijn dan ook verplicht om ILT over schade te informeren. Daarom moeten wij zelf bepalen hoe we de schade-inspectie(s) uitvoeren. Soms zijn foto’s en een rapport van de kapitein genoeg, maar ook kan het voorkomen dat een surveyor van een ander klassebureau de schadeinspectie uitvoert. Dit kan bij voorbeeld zijn als RHC zelf niet in de buurt is. Indien er een surveyor van een ander klassebureau in de buurt is dan willen we daarvan graag op de hoogte gesteld worden. Mogelijk kunnen wij dan deze surveyor inschakelen. Dit zal dan beoordeeld worden door RHC. Om een schade te melden zijn we 24 uur per dag bereikbaar op: +31 (0)85-2220871.

Traditionele schepenbeurs

Het is al weer bijna zover, vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 november wordt de Traditionele Schepenbeurs gehouden. RHC zal aanwezig zijn, al is het maar voor de gezelligheid, uiteraard kunnen er ook meer serieuzere zaken besproken worden.

Mails naar Class@rhcnl.com

Het gebeurt regelmatig dat mail direct aan de surveyors en directeur wordt gestuurd. Vooral in de drukke periode kan het een paar dagen duren voordat de mail gelezen wordt. Daarom nogmaals het dringende verzoek om de mail aan class@rhcnl.com te sturen. (eventueel surveyors of directeur kunnen mee worden genomen in de CC). Uiteraard hoeft het klassenbureau niet in CC. als het een mail betreft met een persoonlijk karakter, maar ook dan kan het een paar dagen duren voordat de mail gelezen wordt. 

Update over de opleiding van Vera Hoogenberg

Vera is al bij veel schepen aan boord geweest en heeft met veel klanten kennis gemaakt. De opleiding verloopt voorspoedig en Vera’s competenties breiden gestaagd uit. Hierdoor kan Vera steeds vaker zelfstandig inspecties aan boord uitvoeren. Dit maakt de beschikbaarheid van surveyors een stuk eenvoudiger. Mochten er ingewikkelde punten zijn en wil je hiervoor Hinco laten langskomen, geeft dit dat door aan class@rhcnl.com. Zodoende kan Hinco langskomen of Vera die dan vooraf met Hinco het survey heeft voorbereid.

Vera en Paul

Voorstellen Paul Samson

Toen we LMS overnamen zat er een kleine verrassing in het overnamepakket. Op nul-uren basis is Paul Samson bij LMS werkzaam, Paul zal zich hierna even voorstellen:

My background has always been on the Technical side as I joined British Petroleum as a Cadet in 1970 and trained up from there. As can be easily calculated I have 50 years in the Marine field, reaching Chief Engineer status in 1981, Superintendent status in 2002 and Senior Superintendent in 2013. I was employed by LMS in 2018 and joined RHC on the joining of the two companies in 2019. I have sailed on all types of vessels, Reefers, Bulk, Tankers, Container RoRo and General Cargo. My Superintendancy in Oil product carriers and Chemical tankers covered all aspects of management, repairs and dry-docking.

As Senior Superintendent I headed the office managing a fleet of Orange juice carriers out of Brazil to Rotterdam, overseeing a team of six personnel. I am now putting my experience to good use in the field of Surveying. This is also a challenging job but I find it pleasing to help the vessels achieve their goals as smoothly as possible.

May I wish all our readers the best of health and many years of trouble free, SAFE, Sailing.

Tekeningkeur in het Engels

Paul zal zich in eerste instantie concentreren op de werktuigkundige installaties aan boord van de RHC schepen. Dat betekent dat hij bijvoorbeeld elektrische schema’s gaat keuren maar ook lens- en blussystemen. Ook een schroefasinspectie kan Paul uitvoeren. Maar zoals je uit het bovenstaande kunnen lezen heeft het de voorkeur om de tekst op de tekeningen in het Engels te doen. Dit sluit ook aan bij het feit dat de documentatie aan boord allemaal in het Engels moet zijn. Daarom ontvangen we vanaf nu graag alle tekst op de tekeningen in het Engels.

Nogepa

Omdat RHC in Nederland is aangewezen als klassebureau kunnen we ook keuringen verrichten voor schepen die op het Nederlandse continentale plat werken als Emergengy Response and Rescue Vessel (ERRV). Dit zijn schepen die ingericht zijn om grote aantallen drenkelingen te kunnen opnemen bij offshore werkinstallaties, zoals boorplatforms en windmolenparken. Deze keuring is volgens de eisen van de NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie associatie). We gaan vanaf heden (buitenlandse) rederijen benaderen die hun schepen willen laten toetsen aan de eisen van NOGEPA.

We wensen iedereen een voorspoedig seizoen. En graag tot snel bij jullie aan boord.

Vanwege de privacy wetgeving moeten we u dit nog vragen: Als u de RHC nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden bij class@rhcnl.com.