Nieuwsbrief RHC voorjaar 2021 

Ontwikkelingen RHC

Het jaar 2020 was ook voor RHC een turbulent jaar. Corona, afscheid van een surveyor en het aanstellen van een andere surveyor, het opzetten van een Raad van Advies, etc. Het was een jaar waarin net alles een beetje anders liep dan anders en het heeft veel inzet gevergd om de koers te kunnen behouden. Het is ook een jaar geweest van bezinning, van hoe kwetsbaar wij allen zijn, hoe belangrijk het hebben van een goede gezondheid is en dat eigenlijk niets vanzelfsprekend is. En uiteindelijk hebben RHC en LMS dit turbulente jaar weten te overleven en is de fundering zelfs wat steviger gebleken dan we hadden verwacht.

Afscheid van Vera Hoogenberg

Na 3 jaar enorm veel geleerd te hebben van Hinco; beginnend als stagiair tot uiteindelijk junior surveyor, is het voor mij nu tijd voor iets anders. Naast Hinco’s ervaringen heb ik ook onwijs veel geleerd van de bemanningsleden aan boord van de vele schepen waar ik ben geweest. Werken bij RHC is voor mij een onvergetelijke ervaring geweest, maar wat doe je als dat toch niet helemaal je ding is? Ik ontdekte de Sea Ranger Service en na een intense bootcamp mag ik mij een jaar lang inzetten als Sea Ranger! Als onderdeel van dit jonge bedrijf krijg ik een kans een bijdrage te leveren aan het regenereren van de Noordzee. Op zeilschip Fantastiko.nl bezeilen wij heel de Noordzee om de beschermde natuurgebieden op zee ook daadwerkelijk te beschermen, te beheren en weer op te laten bloeien. Dit doen wij door metingen uit te voeren, waarnemingen te doen en onderzoeken uit te voeren in samenwerking met vele bedrijven en instanties. Daarnaast leer ik ontzettend veel over mezelf en word ik geholpen naar mijn verdere carrière keuze. Ik zit nog in de vooravond van dit nieuwe avontuur, maar ik heb er veel vertrouwen in! Deze uitdaging is een mooie samenkomst van mijn kennis uit mijn studie Scheepsbouwkunde, werkervaring als surveyor, mijn hobby zeilen en wens dat te combineren met natuur! Ik wens de nieuwe surveyor Steije ontzettend veel plezier bij RHC en wens dit nieuwe team een behouden vaart!

Met vriendelijke groet, Vera Hoogenberg

Onze nieuwe surveyor

Hallo, mijn naam is Steije van der Kuip. Ik ben begin december begonnen als leerling surveyor bij RHC/LMS. Voor een aantal mensen ben ik een onbekende. Vandaar dat ik van de gelegenheid gebruik wil maken om mijzelf aan hen voor te stellen.

Ik kom uit de chartervaart, waar ik jarenlang als schipper op verschillende schepen heb gewerkt. Dit vooral in de Oostzee. Ik heb dat altijd met veel plezier gedaan, maar zag voor mijzelf weinig toekomst groeimogelijkheden, aangezien ik geen ambitie had om zelf eigenaar van een schip te worden. Ik heb toen mijn diploma Stuurman Kleine handelsvaart gehaald in Enkhuizen en ben bij Ocean Wide terecht gekomen. Ik heb op een van hun (passagiers) expeditie schepen een aantal seizoenen gewerkt.

Toen ik helemaal klaar was met de stormen in de Drakepassage ben ik via nog meer zeilvaart en een beetje offshore terecht gekomen in het huisvaderschap. Dat heb ik de afgelopen vijf jaar met veel plezier gedaan. Dit in een heel klein dorpje midden in Nederland. Dat is allemaal heel leuk, maar de zeevaart trekt toch altijd aan je. Dus werken bij RHC/LMS is een fijne mogelijkheid voor mij om mijn oude ervaring te combineren met iets nieuws.

Het lijkt mij heel leuk om met oude en nieuwe collega’s samen te werken. Om samen te bouwen aan een veilige en professionele vloot.

Andere surveyors

Steije werkt minder uren als Vera deed, daarom hebben we ervoor gekozen om Steije eerst te bekwamen in de jaarlijkse veiligheidsinspectie en tuigage keuring. Voor de droogstaande visuele zou het daardoor kunnen gebeuren dat onze Engelstalige surveyor Paul Sansom langskomt, Paul doet voor ons voornamelijk motorschepen en LMS schepen onder Vanuatu vlag. Paul is in de vorige nieuwsbrief voorgesteld.

Voor de diktemeting heb ik onze oud collega Henk Sijbesma gevraagd, wij huren hem in via RH Steenwijk. Henk heeft ooit ook op de EZS zeilvaart onderwijs genoten en als matroos op de Oosterschelde gevaren. Henk is goed bekend met afname casco’s en diktemetingen. En heeft toen we nog in Enkhuizen zaten al droogstaande inspecties bij zeeschepen uitgevoerd. Als we klem lopen met de tuigage inspecties vragen wij hem ook voor een specifieke tuig inspectie.

Daarnaast heeft Vera aangegeven ons in haar verlof uit de brand te kunnen helpen, ze kan dus af en toe nog ergens aan boord klimmen.

Bij schade RHC altijd benaderen en geen ander klassenbureau (nogmaals ter herinnering)

Als er schade is aan een schip met klasse van RHC, dan dient RHC hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De klasse valt onder RHC daarom zijn wij verantwoordelijk voor schadebeoordeling, wijze van herstel en de zeewaardigheid. Wij zijn dan ook verplicht om ILT over schade te informeren. Daarom moeten wij zelf bepalen hoe we de schade-inspectie(s) uitvoeren. Soms zijn foto’s en een rapport van de kapitein genoeg, maar ook kan het voorkomen dat een surveyor van een ander klassebureau de schade- inspectie uitvoert. Dit kan bij voorbeeld zijn als RHC zelf niet in de buurt is. Indien er een surveyor van een ander klassebureau in de buurt is dan willen we daarvan graag op de hoogte gesteld worden. Mogelijk kunnen wij dan deze surveyor inschakelen. Dit zal dan beoordeeld worden door RHC. Om een schade te melden zijn we 24 uur per dag bereikbaar op: +31 (0)85-2220871.

Mails naar Class@rhcnl.com (nogmaals ter herinnering)

Het gebeurt regelmatig dat mail direct aan de surveyors en directeur wordt gestuurd. Vooral in de drukke periode kan het een paar dagen duren voordat de mail gelezen wordt. Daarom nogmaals het dringende verzoek om de mail aan class@rhcnl.com te sturen. (eventueel kunnen surveyors of directeur mee worden genomen in de CC). Uiteraard hoeft het klassenbureau niet in CC. als het een mail betreft met een persoonlijk karakter, maar ook dan kan het een paar dagen duren voordat de mail gelezen wordt.

Graag ook ons telefoonnummer onder RHC in uw telefoon zetten: 085-2220871
Het gebeurt nog regelmatig dat RH Steenwijk voor een survey of een vraag wordt benaderd.

Adreswijziging eigenaar schip

Bij een adreswijziging altijd een kopie Kadaster of een kopie zeebrief aan RHC mailen, zodat het adres op het klassecertificaat kan worden aangepast. Alleen een adreswijziging mailen is niet voldoende en kan niet in behandeling worden genomen. Adreswijzigingen mogen alleen met bovenstaand bewijs worden gewijzigd.

Statutaire regels en klasse regels.

Elk schip moet voldoen aan 2 soorten regels. De ene soort is de wetgeving, en dat kan dus per land verschillen. Formeel heeft elk schip een vlag, en vaart onder de wetgeving van die vlag. Als je geen vlag hebt ben je in geen enkele haven welkom, of wordt het schip aan de ketting gelegd. Ik meen zelfs dat dit als piraterij gezien wordt in het strafrecht. De wetgeving waar het schip aan voldoet wordt overal ter wereld aangeduid als de ‘statutory requirements’. Het bewijs dat het schip getoetst is op die wetgeving levert ‘statutory certificates’ op.

Daarnaast is in de ‘statutory requirements’ (wetgeving) van veel ‘flagstates’ voorgeschreven dat aangetoond moet worden dat het schip sterk genoeg is om de krachten van de zee te weerstaan. Dit doen de klassebureau’s die hebben een rekenmodel waarin de krachten van de natuur worden beschreven. De 2e soort regels waar het schip aan moet voldoen is dus het natuurkundig model en noemen dat de ‘class rules.’ Als het klassebureau overtuigd is dat het schip (nog altijd) in staat is om die krachten te weerstaan dan wordt er een ‘class certifcate’ uitgereikt. Voor zover ik weet kan de politiek deze natuurwetten niet veranderen. Daarom laat de wetgever het beoordelen het hecht en sterk zijn dan ook over aan de klassenbureaus. De klassenbureaus hebben van de natuurwetten een rekenmodel gemaakt waardoor je redelijk snel kunt uitrekenen hoe dik bijvoorbeeld een huidplaat of hoe groot een spant moet zijn. Elk klassebureau maakt zijn eigen rekenmodel, daardoor is het mogelijk dat er (kleine) verschillen in dikte van bijvoorbeeld een dek uit komen. Klassenbureaus zijn in de eerste plaats opgericht om te zien of een schip de lading veilig kan vervoeren, dus met als doel ervoor te zorgen dat de kans groot werd dat de lading in goede conditie aan de overkant aan komt. Dus waren ze vooral bedoeld om de verzekeringspremie zo laag moegelijk te houden. In de klasse regels zijn ook veel eisen opgenomen over de motor en de technische installatie. Die moeten betrouwbaar zijn en goed te bedienen (fouten voorkomen) zijn. Bij een zeilschip is een deel van die betrouwbaarheid dan ook in de tuigage gestopt i.p.v. in de machines, het is daarom ook logisch dat ook tuigage onder de klasse valt.

Voor de zeilvaart onder Nederlandse vlag hebben de wetgeving en de klasse regels altijd een beetje door elkaar gelopen, maar als je goed kijkt zie je dat er een verschil is tussen de CCV code en de Witte Rules. In de CCV code staan alleen de ‘statutory requirements’ als het schip hieraan voldoet krijgt het schip een CvD (certificate of seaworthiness). Dat deze regels door elkaar lopen is te verklaren doordat er in het begin helemaal geen wetgeving was voor de zeilschepen, en de klasse rules dus ook de statutaire eisen beschreef. De witte rules zijn groter dan de CCV code. Dit grotere deel zijn onze ‘class rules’ voldoet het schip daaraan dan krijgt het schip een class certificate.

De wetgever van de vlag waaronder het schip vaart heeft als doel om de opvarenden veilig en gezond te houden, aanvaringen met andere schepen te voorkomen en het milieu te beschermen. Dit zijn wel politieke keuzes dus dat is vastgelegd in statutaire wetgeving. Formeel kan dit dus per land verschillen, maar de praktijk is dat dit voornamelijk door de landen gezamenlijk wordt bedacht binnen de IMO.

De Witte rules 2005 zijn dan ook feitelijk 2 soorten wetten: de klasse rules (natuurwetten) en de statutaire wetten. De statutaire wet is in Nederland heel specifiek vastgelegd in de CCV code, de Commercial Cruising Vessel code, dit deel kun je dus vinden op de wetgevingspagina’s van ILT. Om dit beter inzichtelijk te maken hebben we in 2020 heel hard gewerkt om de witte rules uit elkaar te trekken: het klasse deel en het statutaire deel. Ook hebben we op veel zaken een aanpassing gedaan of iets toegevoegd. Deze nieuwe klasserules liggen nu ter beoordeling bij ILT. Want ondanks dat het natuurwetten zijn, kan een klassebureau natuurlijk fouten maken in het ontwerpen van het (reken)model. ILT controleert nu de klasse regels. Ik hoop dat als ze het met de aanpassingen in de klasserules eens zijn we onder Nederlandse Vlag eindelijk ook nieuwe motorschepen tot 24m en maximaal 750 kW per motor mogen klasseren, invlaggen of de klasse mogen overnemen.

Quick closing valves and associated piping on board of Seagoing Passenger Vessels/ Sailing Commercial Cruising Vessels

(bericht van ILT:)

This season we were contacted by RINA in relation to the requirements for quick closing valves on board of the seagoing sailing vessels flying Netherlands Flag.

These vessels are certified in accordance with respectively, Blue Rules, White Rules, Rules for Commercial Cruising Vessels depending on the date the vessel was initially surveyed and certified.

Reason for this message is that it then became apparent that the requirements for subject valves (as well as associated piping), installed on many of these vessels in general, may require further attention.

Such may very well be explained by the fact that the earlier requirements were not very clear on the matter and also because engines/mechanical propulsion on such vessels operates less time than on a conventional (non-sailing) vessel.

The purpose for this message is therefore to point out that from now on any changes or replacement of subject valves or their associated piping shall comply with the Rules for Commercial Cruising Vessels, see ; https://puc.overheid.nl/nsi/doc/PUC_2052_14/1/

Especially see articles:
Art.: 1.03 ; 2.1 ; 3.2.17 ; 3.3.3 ; 7.01 ; 7.07 ; 11.11 ;

Appendix II (Dutch version) “new vessels” werktuigbouw , brandstofleidingen en afstandbediende afsluiters ; these mention “klasse” which means it must comply with class rules.

Furthermore we herewith inform you that it is our intention to inform Netherlands’ Policy Department (DGLM) about the above and ask them whether this topic has already been noted during the project in relation to modernization/updating of subject Rules for Commercial Cruising Vessels or if not if it can be added in the assessment. Since, as far as we know, the assessment also includes the possibility for implementation of retro-active requirements.

Note:

Because RHC so far has no specific Class Rules for subject piping or quick closing valves, in the meantime rules by another RO with Mutual Agreement with NSI may be used.

We wensen iedereen een voorspoedig seizoen. En graag tot snel bij jullie aan boord.

Vanwege de privacy wetgeving moeten we u dit nog vragen: Als u de RHC nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden bij class@rhcnl.com.